Home Active Ageing 2012

Active Ageing 2012

Het Europees Jaar 2012 van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

Het Europees Jaar 2012 van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

Op dinsdag 27 november vond in hotel Husa President Park in Brussel de slotconferentie plaats van het Europees Jaar 2012 in België.

In diverse werkgroepen werd een stand van zaken opgemaakt omtrent actief ouder worden en intergenerationele solidariteit in ons land. Daarbij lag de nadruk op de dimensies werk, gezondheid, welvaartspositie en participatie. Diversiteit wasl een bijzonder aandachtspunt: rekening houden met de situatie van verschillende bevolkingsgroepen. Op basis van een gedeelde diagnose werd getracht om elementen van consensus en meningsverschil te identificeren over de weg vooruit: zowel wat betreft het overheidsbeleid als wat betreft de door de diverse stakeholders te ondernemen acties in de toekomst.

De conferentie werd gevoed door de resultaten van de activiteiten en de initiatieven die in de loop van 2012 door de partners in het Europees Jaar werden georganiseerd (vanuit dit perspectief werden in de loop van de maand oktober hoorzittingen georganiseerd) en door goede praktijken uit het buitenland.

Politieke verantwoordelijken van de verschillende beleidsniveaus die in België betrokken zijn bij de problematiek reageerden op de resultaten van de werkzaamheden. Professor Alan Walker, een internationaal erkend expert op het domein van actief ouder worden en de federale ministers Alexander De Croo en Monica De Coninck namen het woord.

Tijdens de conferentie werd de Federale Adviesraad voor Ouderen geïnstalleerd. De Federale Raad brengt op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of van een Wetgevende Kamer, advies uit omtrent de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden, rekening houdend met de ontwikkelingen in het ouderenbeleid en de behoeften van de ouderen.

Nuttige links en documenten: