Organogram

Directie-generaal Personen met een handicap

Presentatie

Directeur-generaal: André Gubbels

Opdrachten

De Directie-generaal Personen met een handicap is hoofdzakelijk belast met de toekenning van de tegemoetkomingen aan volwassen personen met een handicap op basis van de medische erkenning van de handicap en een onderzoek naar de eventuele inkomsten.

Daarnaast levert zij aan personen die erkend zijn als persoon met een handicap ook de volgende zaken af:

  • de parkeerkaart voor personen met een handicap,
  • de nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer,
  • een medisch attest dat hen toestaat te genieten van diverse sociale en fiscale maatregelen bij betrokken organisaties (vermindering inkomstenbelastingen, vermindering onroerende voorheffing, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas- en elektriciteit, belastingvoordelen voor de auto van een persoon met een handicap)."De maatregelen voor personen met een handicap in vogelvlucht (.pdf)" is een praktisch boekje waarin een kort overzicht gegeven wordt van de maatregelen waarop personen met een handicap recht kunnen hebben, en van de instellingen en organisaties naar wie ze zich kunnen wenden.

Tenslotte voert de Directie-generaal personen met een handicap ook medische onderzoeken uit bij kinderen om, met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag, de handicap vast te stellen. De bijkomende kinderbijslag wordt uitbetaald door de kinderbijslagfondsen.

Website DG Personen met een handicap