Home Contact Overzicht diensten FOD Sociale Zekerheid

Contact

Overzicht diensten FOD Sociale Zekerheid

Al onze diensten zijn bereikbaar tijdens de kantooruren.

Directie-generaal Personen met een Handicap

Voor alle inlichtingen in verband met personen met een handicap dient u uitsluitend contact op te nemen met het contact center van de DG Personen met een handicap:

CONTACT CENTER (van 8u30 tot 13u)
Tel: 0800 987 99
Ons contacteren

Personen met een handicap kunnen er terecht met vragen over hun rechten, de voortgang van hun aanvragen, dossiers, brieven die ze toegestuurd kregen, enz.

Meer informatie over de Directie-generaal Personen met een Handicap

Algemene vragen

Informatieambtenaar
social.security@minsoc.fed.be
Tel : 02 528 60 31
GSM: 0477 84 86 64 (enkel voor dringende gevallen)

Diensten van de voorzitter

Via de persdienst:
Tel: 0473 13 13 29
press@minsoc.fed.be

Directie-generaal Sociaal Beleid

Sociale bijdragen, kinderbijslag, rust- en overlevingspensioenen, arbeidsongevallen, ziekte-uitkeringen, beroepsziekten, jaarlijkse vakantie, enz.

Tel: 02 528 63 00
Fax: 02 528 69 68
dg-soc@minsoc.fed.be

Meer informatie over de Directie-generaal Sociaal Beleid

Directie-generaal Beleidsondersteuning

Informatie en expertise over de evolutie van de Sociale Bescherming in België en Internationaal, bilaterale en multilaterale relaties en contacten met andere landen of internationale organisaties inzake sociaal beleid (EU, Raad van Europa, OESO…), sociale fraude, ondergrondse economie, zwartwerk, sociale indicatoren en sociale inclusie, contractmanagement bij de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid.

Tel: 02 528 60 30 of 0470 13 15 79
Fax: 02 528 69 67
dgstrat@minsoc.fed.be

Meer informatie over de Directie-generaal Beleidsondersteuning

Directie-generaal Zelfstandigen

Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Tel: 02 528 64 50
Fax: 02 528 69 77
zelfindep@minsoc.fed.be

Meer informatie over de Directie-generaal Zelfstandigen

Dienst voor de Oorlogsslachtoffers

Uitkeringen als nabestaande of burgerlijk oorlogsslachtoffer, toegang tot het oorlogsarchief

Luchtscheepvaartsquare 31
1070 BRUSSEL
Tel: 02 528 91 00
Fax:02 528 91 22
warvictims@minsoc.fed.be

Meer informatie over de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers

Directie-generaal Sociale Inspectie

Toezicht op de naleving van de verschillende wetten inzake sociale zekerheid voor werknemers

Tel: 02 528 62 20
Fax: 02 528 69 62
guido.demuynck@minsoc.fed.be

Contactgegevens van de regionale bureaus

Meer informatie over de Directie-generaal Sociale Inspectie

Dienst publicaties

VAN LAERE Roland
roland.vanlaere@minsoc.fed.be

Meer informatie over de bibliotheken